Mikä timantti on
Timanttikaupan luonne
Tutkimusvälineet
Hiontamuodot
Laatuluokitus
Paino
Väri
Puhtaus
Hionnan laatu
Jalokivilaboratoriot
Synteettinen timantti
Timantin jäljitelmät
Käsittelymenetelmät
Konfliktitimantit
Ostovinkkejä
Ostaminen internetistä
Kuinka saada näpeilleen
Jalometallit

Palvelun toimintatapa
Mistä lisää tietoa?  

KonfliktitimantitVuonna 1998 maailman ihmisoikeusjärjestöjen ja timanttiteollisuuden tietoon tuli, että tietyt, lähinnä Afrikan maissa toimivat laillisia ja kansainvälisesti tunnustettuja hallituksia vastaan sisällissotaa käyvät ryhmittymät käyttävät toimintansa rahoittamiseen muiden tulonlähteiden ohella laittomasti hankittuja raakatimantteja.

Ensimmäisenä asiasta raportoi Global Witness-järjestö, joka kertoi Angolan hallituksen vastaisen sissiliikkeen UNITA:n rahoittavan toimintaansa raakatimanteilla. Näitä timantteja alettiin kutsumaan konfliktitimanteiksi tai veritimanteiksi. Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto sai aikaan melko nopeasti useita päätöslauselmia ja sanktioita mm. Angolalle ja Sierra Leonelle.

Nykypäivänä tiedämme, että myös esimerkiksi Liberian, Kongon Tasavallan, sekä useiden muiden maiden sisällissotaa käyvät ryhmittymät ovat myyneet raakatimantteja aseiden hankinnan rahoittamiseksi. Tällä hetkellä sekä Sierra Leonessa että Angolassa on saatu aikaiseksi rauhansopimus, joten konfliktitimanttien myynti on huomattavasti vähäisempää kuin aiemmin. Osa YK:n sanktioista on jo purettu. Tästä huolimatta kansainvälinen timanttiteollisuus ei ole tuudittautunut hyvänolontunteeseen, vaan on ottanut merkittäviä askelia laittomien timanttien kaupan tyrehdyttämiseksi.


Miksi konfliktitimanttien kauppa pitää tyrehdyttää ?

Timanttiteollisuus työllistää noin kaksi miljoonaa ihmistä, joista useimmat elävät kehitysmaissa. Suurin osa timanteista löydetään sellaisista maista, joille tämä luonnonrikkaus on yksi tärkeimmistä kehittymisen ja hyvinvoinnin tukipilareista. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Botswanaa, joka on yksi Afrikan vauraimmista valtioista juuri timanttien ansiosta. Timantilla, kuten kaikilla luonnonrikkauksilla, on taipumus luoda vaurautta ja hyvinvointia – ei sotia. Sodat syntyvät ihmisten välillä. Eräs konflikteihin johtaneista syistä on ollut se, että paikallisille ihmisille ei ole ollut mitään hyötyä timanttien tuottamasta pääomasta. Konfliktitimanttien kaupan tyrehdyttämisellä pyritään siihen, että entistä suurempi osa tuloista hyödyttää maiden laillisten hallitusten ja paikallisten ihmisten hyvinvointia.


Kimberley Process

Etelä-Afrikan hallitus kutsui toukokuussa 2000 kaikki asiasta kiinnostuneet hallitusten, timanttiteollisuuden ja ihmisoikeusjärjestöjen edustajat koolle Kimberleyn kaupunkiin. Kokous laajeni useiden kokousten ja kokousisäntien sarjaksi, joka tunnetaan nimellä Kimberley Process. Joulukuussa 2000 kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien 191 jäsenmaata ilmaisivat varauksettoman tukensa Kimberley Processille.


Kimberley Process Certification Sceme

Kimberley Process:in osallistujat ratifioivat marraskuussa 2002 Kimberley Process Certification Scheme:n (KPCS), jonka tarkoitus on tyrehdyttää konfliktitimanttien kauppa. Sopimuksen allekirjoittaneet 52 maata ovat sitoutuneet muuttamaan lainsäädäntönsä siten, että raakatimanttien vienti ja tuonti on sallittua ainoastaan jäsenmaiden välillä.


Kuten havaitset, myös Suomi on EU:n jäsenenä mukana sopimuksessa. Suomella on asiassa mielenkiintoinen asema, koska olemme tällä hetkellä unionin ainoa maa, jolla on omaa raakatimanttituotantoa.

Monet merkittävät maat, kuten Yhdysvallat ovat ehtineet jo muuttaa lainsäädäntönsä sopimuksen mukaiseksi. Yhdysvaltain presidentti George W. Bush allekirjoitti huhtikuussa 2003 The Clean Diamond Trade Act-lain, joka toi maailman suurimman timanttiasiakkaan sopimuksen piiriin myös käytännön tasolla.


KPCS edellyttää, että jokaisen raakatimanttierän on kuljettava valtakunnan rajan lävitse sinetöidyssä säiliössä, yhdessä vientimaan hallituksen validioiman Kimberley Process- sertifikaatin kanssa. Sertifikaatin tulee olla vaikeasti väärennettävissä, ja sillä tulee olla yksilöllinen sarjanumero ja sisällön kuvaustiedot. Raakatimantteja voi viedä vain toiseen sopimuksen piiriin kuuluvaan maahan.

Sertifioimattomien raakakivierien tuonti sopimuksen piirissä olevaan jäsenvaltioon on kielletty. Kun raakakivierä on saapunut maahan, se voidaan jakaa useampaan osaan ja sekoittaa muiden raakakivien kanssa kaupankäyntiä varten, kunhan kiville annetaan alla kuvattu takuutodistus.


Takuutodistusjärjestelmä (System of Warranties)

Takuutodistusjärjestelmä on osa hyväksyttyä sopimusta. Sen tarkoituksena on tuottaa jäsenmaiden viranomaisten hyväksymä asiakirjaketju aina kaivoksesta kuluttujalle asti. Kaikkien timantin tuotantoketjussa olevien tulee ilmoittaa kuiteissaan seuraava takuu:


“The diamonds herein invoiced have been purchased from legitimate sources not involved in funding conflict and in compliance with United Nations resolutions. The seller hereby guarantees that these diamonds are conflict free, based on personal knowledge and/or written guarantees provided by the supplier of these diamonds.”

Lisäksi yhtiöiden tulee sitoutua lukuisiin sääntöihin ja toimintatapoihin, joiden avulla konfliktitimanttien hankkimista voidaan välttää. Yhtiöiden tulee tarkistaa eli auditoida oma toimintansa vähintään kerran vuodessa. Mikäli paikallisen viranomaisen edustaja kysyy, yhtiön on kyettävä osoittamaan auditointien suorittaminen kirjallisesti.

Diamond Pipeline

Diamond pipeline tarkoittaa katkeamatonta ketjua timanttikaivoksen ja kuluttajan välillä. Tässä ketjussa voidaan nimetä seuraavat osa-alueet, joilla kullakin on omat, tarkemmat sääntönsä:


  • Timanttikaivokset ja rikastamot
  • Raakatimanttien kauppiaat, jotka toimivat löytömaan viejinä
  • Raakatimanttien välittäjät, jotka tuovat kiviä maahan ja vievät niitä seuraavaan maahan
  • Timanttihiomot
  • Hiottujen timanttien kauppiaat ja korujen valmistajat
  • Timanttikoruja myyvät vähittäiskauppiaat

Kuluttajan kannalta tärkeimpiä ovat tietenkin kaksi viimeistä ryhmää, koska tähän asti järjestelmän voi hyvällä uskolla olettaa toimivan pääsääntöisesti hyvin.

Hiottujen timanttien kauppiaat ja korujen valmistajat

Kaikkien hiottujen timanttien myyntiin liittyvä dokumentaatio on vapaaehtoista, mutta suotavaa. Tältä ryhmältä odotetaan vastaanotettujen ja luovutettujen sertifikaattien säilyttämistä vähintään viiden vuoden ajan kaupantekopäivästä. Riippumattoman tarkastajan tulisi vähintään kerran vuodessa todeta, että sertifikaatteja on säilötty asianmukaisesti. Hiottujen kivien tuonnille tai viennille ei tarvitse hankkia Kimberley Process Certificate:a, mutta kaikkiin myyntiasiakirjoihin tulisi sisällyttää lause:

“The diamonds herein invoiced have been purchased from legitimate sources not involved in funding conflict and in compliance with United Nations resolutions. The seller hereby guarantees that these diamonds are conflict free, based on personal knowledge and/or written guarantees provided by the supplier of these diamonds.”


Timanttikoruja myyvät vähittäiskauppiaat

Hiottujen timanttien vähittäiskauppiaiden vapaaehtoisella toiminnalla on tärkeä rooli järjestelmän toiminnan kannalta. Vähittäiskauppiailta edellytetään, että he vaativat toimittajiltaan yllämainittua takuulauseketta kirjallisena jokaisessa kuitissa. Vapaaehtoiseen, mutta toivottuun toimintatapaan kuuluu myös se, että näitä kuitteja säilytetään vähintään viisi vuotta, ja että kuluttaja saa kuittiin samaisen takuulausekkeen pyydettäessä.


Vanhat varastot

On yleisessä tiedossa, että maailmassa on miljardien dollarien arvosta jo louhittuja, mutta hiomattomia timantteja. Näiden kivien kaupan yhteydessä voidaan käyttää seuraavaa takuulauseketta, mikäli kivet on hankittu ennen vuoden 2003 alkua:

“The diamonds herein invoiced have been purchased prior to January 1, 2003 from sources that, to the best of our knowledge, are reliable. The seller hereby guarantees that they have no personal knowledge or reason to believe that these diamonds are involved in funding conflict and/or have been traded in violation of any United Nations Resolution.”


Lisää aiheesta:

Linkki: kimberleyprocess.com
Linkki: conflictdiamonds.com
Linkki: World Diamond Council

 
Powered by Foral Design EasyPages Pro