Mikä timantti on
Timanttikaupan luonne
Tutkimusvälineet
Hiontamuodot
Laatuluokitus
Paino
Väri
Puhtaus
Hionnan laatu
Jalokivilaboratoriot
Synteettinen timantti
Timantin jäljitelmät
Käsittelymenetelmät
Konfliktitimantit
Ostovinkkejä
Ostaminen internetistä
Kuinka saada näpeilleen
Jalometallit

Palvelun toimintatapa
Mistä lisää tietoa?  

Käsittelymenetelmät

Käsittelyillä tarkoitetaan kaikkia sellaisia toimenpiteitä, joita jalokiville tehdään niiden ulkonäön parantamiseksi. Niillä pyritään vaikuttamaan kiven haluttavuuteen ja rahalliseen arvostukseen, joskus myös kestävyyteen tai käyttökelpoisuuteen.

Ankarimman tulkinnan mukaan myös jalokivien hionta on käsittelymenetelmä - sehän vaikuttaa aivan ratkaisevasti niiden ulkonäköön. Tietyillä käsittelyillä on perinteitä, ja niiden käyttöä jopa vaaditaan. Käsittelyt eivät siis välttämättä tarkoita epäeettistä toimintaa. Oleellista kunkin käsittelymenetelmän eettisessä pohdinnassa on se, muuttuuko kiven ulkonäkö pysyvästi käsittelyn seurauksena.


Tiettyjen käsittelyiden lopputulosta ei voida pitää pysyvänä. Tällöin kuluttaja saattaa hankkia tuotteen, jonka ulkonäkö muuttuu ajan myötä. Pysymättömät käsittelytavat tulee aina ilmoittaa asiakkaalle siten, että hän myös ymmärtää, mikä ominaisuus (esim. väri) saattaa muuttua.

Yleisesti ottaen kaikki käsittelymenetelmät nostavat kiven arvoa ulkonäön parantumisen myötä, mutta kuitenkin siten, että se jää huomattavasti alhaisemmaksi kuin ulkonäöltään vastaavan käsittelemättömän kiven arvo. Tämän johdosta timanttikaupassa tulee aina ilmoittaa kaikki suoritetut käsittelyt.


Timantin puhtauteen vaikuttavat käsittelymenetelmät:
Laserporaus
Säröjen lasitäyttö
KM laser treatment

Timantin värittömyyteen vaikuttavat käsittelymenetelmät:
Maalaus tai peilitys vastavärillä
HPHT-käsittelyt

Timantin keinotekoiset värin muodostusmenetelmät:
Säteilyttäminen ja lämpökäsittelyt


Powered by Foral Design EasyPages Pro