Mikä timantti on
Timanttikaupan luonne
Tutkimusvälineet
Hiontamuodot
Laatuluokitus
Paino
Väri
Puhtaus
Hionnan laatu
Jalokivilaboratoriot
Synteettinen timantti
Timantin jäljitelmät
Käsittelymenetelmät
Konfliktitimantit
Ostovinkkejä
Ostaminen internetistä
Kuinka saada näpeilleen
Jalometallit

Palvelun toimintatapa
Mistä lisää tietoa?  

JalokivilaboratoriotRiippumattomien jalokivilaboratorioiden tarve syntyi 1900-luvun alkupuoliskolla, kun ensimmäiset viljellyt helmet tulivat markkinoille. Tuohon aikaan ei yksittäisellä kauppialla ollut mitään keinoja käytettävissään aidon ja viljellyn helmen erottamiseksi toisistaan.

Nykyään riippumattomien jalokivilaboratorioiden kaupallinen toiminta perustuu pääsääntöisesti timanttien tutkimusraporttien laadintaan.


Jalokivilaboratoriossa kivi joutuu ensin gemmologiseen tutkimukseen, jossa selvitetään onko kyseessä timantti. Jo kiveä jättäessä vastakuitista ilmenee, että tutkittavaksi on otettu timanttia muistuttava jalokivi, ei timanttia. Tämä on yleisesti hyväksytty toimintatapa. Jos kivi osoittautuu jäljitelmäksi, on aivan turhaa syyttää laboratoriota kiven vaihtamisesta. Kun kivi on todettu aidoksi luonnontimantiksi, selvitetään sille mahdollisesti tehdyt käsittelymenetelmät. Joillakin laboratoriolla kivi saattaa vielä joutua mittaukseen, jonka tuloksia verrataan olemassa olevaan tietokantaan. Laboratorio voi havaita, mikäli sama kivi on ollut jo aikaisemmin tutkittavana.

Vasta näiden tutkimusten jälkeen päästään luokitteluun, jonka suorittaa vähintään kaksi kokenutta luokittelijaa toisistaan riippumatta. Mikäli luokittelun mielipide-erot ovat vain yhden pykälän päässä toisistaan, luokittelijat neuvottelevat lopputuloksen keskenään. Jos ero osoittautuu jostakin syystä suuremmaksi, apuun otetaan kolmas henkilö, seniori. Käytäntö vaihtelee hieman laboratorioittain, mutta yhteistä kaikille on se, että tutkimuksen suorittaa vähintään kaksi henkilöä.

Esimerkiksi GIA:n luokittelulaboratorio on jättänyt tutkimusraporteistaan luokittelijoiden nimikirjoitukset kokonaan pois, jottei kukaan pystyisi vaikuttamaan tuloksiin. Allekirjoitus on korvattu oheisen kuvan mukaisella hologrammilla, joka takaa todistuksen aitouden nimikirjoitusta paremmin, sekä kiven reunukseen tehdyllä laserkaiverruksella, josta ilmenee tutkimusraportin numero.

Mitä ovat raportti ja sertifikaatti

Äkkiseltään saatat ajatella, että kyse on yhdestä ja samasta asiasta. Timantista laadittu tutkimusraportti ei kuitenkaan ole sertifikaatti, koska kiveä tai tuotetta ei sertifioida. 

Sertifiointi on vaatimusten mukaisuuden osoittamista todistuksella (sertifikaatilla) tai merkillä. Sertifiointi voi kohdistua järjestelmiin, tuotteisiin, palveluihin tai henkilöihin, mutta ei yksittäiseen esineeseen. Ennen kuin sertifikaatti myönnetään järjestelmän, tuotteen tai palvelun vaatimusten mukaisuus arvioidaan, testataan tai tarkastetaan.

Timantin tutkimusraportti tarkoittaa yksittäiselle jalokivelle suoritetun tutkimus,- ja laatuluokitustyön tuloksena syntyvää yhteenvetoa. Kuka tahansa saa kirjoittaa raportin. Raportin kirjoittajan ansaitsemalla arvostuksella on tärkeä merkitys paperin sisältöä analysoitaessa.


Tunnettuja laboratorioita

Eri laboratorioiden myöntämistä raporteista käytetään ymmärrettävistä syistä kirjainlyhenteitä. Jo niidenkin muistaminen on kenelle tahansa vaikeaa. Kun sinulle esitetään ostettavaksi timantti, jolla on laboratorion myöntämä todistus tai raportti, tarkista laboratorion olemassaolo. Seuraavassa on lista tunnetuimmista laboratorioista, huomaa että siitä saattaa puuttua moni ihan tunnettu ja arvostettu 'labra'. Viisi ensimmäistä on esitelty tarkemmin omalla sivullaan:


GIA: Gemological Institute of America
AGS: American Gem Society Laboratories
HRD: Hoge Raad voor Diamond
EGL: European Gemological Laboratory
IGI: International Gemmological Institute
ADL: Antwerp Diamond Laboratory
AGA: American Gem Appraisal Laboratories
CGL: Central Gem Laboratory (Tokio)
CIB: CIBJO (Eurooppa)
CSA: Jewellery Council of South Africa
DGL: Diamond Grading Laboratories
DPL: Diamant-Prüflabor (Saksa)
GAG: Gesellschaft fur Angewandte Gemmologie
GAN: Gemological Institute of Antwerp
GII: National Gemological Institue of Israel
GGL: Gübelin Gem Lab (Sveitsi)
GIL: Gem Information Laboratory
NGL: Northern Gemmological Laboratories (UK)
HRG: Heinz R Gartner, DGemG, FGA (Saksa)
PSL: Precious Stone Laboratory (Lontoo)
VPT: Verena Pagel-Theisen, DGemG FGA (Saksa)

Powered by Foral Design EasyPages Pro